Študentsko Mladinski Klub Ljubno
email: smkljubno@email.si